xavicanaleta per xavicanaleta

Perfil Trail Cap de Creus 2012

Descripció Trail Cap de Creus 2012

L'International Trail Roses - Cap de Creus és una carrera de muntanya pel parc natural y pels termes municipals de Roses, La Selva de Mar, El Port de la Selva i Cadaqués. L'empresa organitzadora de l'esdeveniment és Klassmark Trail, amb la col·laboració de cada un dels ajuntaments respectius.

RECORREGUT

  • L'International Trail Roses – Cap de Creus esdevé en un entorn natural únic en el món i cal que continuï tal com està. Els participants hauran de conservar i preservar el medi.
  • La flora y la fauna constitueixen l'embrió del parc natural. Els corredors hauran de respectar-la i donar preferència als ramats d'animals que es pugin trobar al llarg del recorregut.
  • Pràcticament la totalitat de la carrera esdevé en el paratge natural del Cap de Creus. Els corredors hauran d'adaptar-se a cada una de les diferents tipologies de terreny que ofereix el recorregut.
  • Els dos primers quilòmetres passen per l'interior de Roses amb la finalitat d'estirar la cursa.
  • El tràfic en els municipis de Roses, La Selva de Mar, El Port de la Selva y Cadaqués no estarà regulat al 100%. Serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar la calçada.
  • El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització ubicats regularment depenent de la tipologia del terreny i dels diferents camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.
  • És obligatori seguir l'itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.
  • La prova es pot realitzar corrent o peu, sempre i quan els participants passin pels punts de control abans de l'hora de tancament. 

Revisa totes les edicions de Trail Cap de Creus

En altres idiomes

Rutes properes