Track Picu Cueton - Majada Ostandi - Majada Dubrieyu - Busnuevu - Collau Sordia - Inguanzo

Descarrega Track Picu Cueton - Majada Ostandi - Majada Dubrieyu - Busnuevu - Collau Sordia - Inguanzo

Track PLT Picu Cueton - Majada Ostandi - Majada Dubrieyu - Busnuevu - Collau Sordia - Inguanzo

Aquest track està situat a la zona: Picos de Europa