dave per dave

Imatge Caminada Popular de Mura

Descripció Caminada Popular de Mura 2010

Nova edició de la caminada popular de Mura, organitzada pel Centre Excursionista de Mura i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mura i del Consorci Turístic de les Valls del Montcau. L’enginy de l’home al llarg dels segles va aconseguir extreure de les pedres un component essencial molt abans de les grans indústries d’àrids i cimenteres: la calç. Mitjançant la calcinació de pedres amb un alt contingut de carbonat càlcic va aconseguir tenir l’element indispensable que lligava les pedres i maons per bastir
les parets de cases, ponts, castells... era el component essencial del morter: aigua, sorra i calç.
També tenia altres usos com fer potable l’aigua de les cisternes. La pega s’extreia del residu de malcremar troncs i rabasses de plantes resinoses. Abans de l’era
del petroli i els plàstics va ser essencial per aconseguir fer impermeables alguns contenidors, per empeltar i molts altres usos.

Revisa totes les edicions de Caminada Popular de Mura

En altres idiomes